Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trang web của chúng tôi và trải nghiệm người dùng của bạn. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận chính sách về quyền riêng tư/ bảo mật của chúng tôi.

SUNTORY

chính sách về quyền riêng tư/ bảo mật

Suntory Beverage & Food APAC Pte Ltd (“Suntory”) rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Việc bạn cung cấp dữ liệu cá nhân là tự nguyện và tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng và tiết lộ theo Chính sách bảo mật này. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của mình bị thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ theo cách được nêu trong Chính sách Bảo mật này, vui lòng không cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân là dữ liệu về bạn mà từ đó có thể định dạng bạn. Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho các mục đích sau:

 • Để đáp ứng các yêu cầu của bạn về thông tin, sản phẩm và dịch vụ
 • Để liên hệ với bạn về các hoạt động tiếp thị, quảng bá, giảm giá, sự kiện, ưu đãi đặc biệt cũng như sản phẩm và dịch vụ mới khi bạn đồng ý với điều này. Bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến:
  Suntory Beverage & Food APAC Pte Ltd (“Suntory”) 18 Cross Street #12-01/08 Cross Street Exchange Singapore 048423
  Gửi đến: Chuyên viên văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Liên hệ: mẫu yêu cầu
  Trang web: https://vn.otpptea.com/
 • Để trả lời các thắc mắc hoặc nhận xét của bạn
 • Để tiếp nhận phản hồi về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi
 • Để tiến hành phân tích, nghiên cứu, đánh giá và đào tạo nội bộ nhằm cải thiện các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn
 • Để phân tích dữ liệu sử dụng trang web và tiêu dùng để hiểu rõ hơn nhu cầu và / hoặc mối quan tâm của bạn hoặc để nghiên cứu các mô hình và xu hướng sử dụng hoặc tiêu dùng chung
 • Để cải thiện việc sử dụng hoặc trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi
 • Cho các mục đích khác đã được bạn đồng ý trước hoặc được pháp luật cho phép
 • Cho bất kỳ mục đích khác mà bạn đồng ý theo từng thời điểm

Để đạt được các mục đích nói trên, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được công khai cho các tổ chức khác của tập đoàn Suntory và các đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ đã được chỉ định để thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu. Các tổ chức khác của tập đoàn Suntory là Suntory Beverage & Food Limited, công ty mẹ, các công ty con và các chi nhánh trên toàn thế giới.

Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra ngoài Singapore để đạt được các mục đích nói trên.

Nếu bạn muốn biết nhiều hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và công khai dữ liệu cá nhân của bạn hoặc muốn thay đổi dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi, hoặc không còn muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng.

Vui lòng gửi tất cả yêu cầu, thắc mắc, phản hồi hoặc khiếu nại liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn hoặc Chính sách Bảo mật này đến:
Suntory Beverage & Food APAC Pte Ltd (“Suntory”) 18 Cross Street #12-01/08 Cross Street Exchange Singapore 048423

Gửi đến: Chuyên viên văn phòng Bảo vệ Dữ liệu Liên hệ: mẫu yêu cầu

Trang web: https://vn.otpptea.com/

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo từng thời điểm. Phiên bản mới nhất được áp dụng dành cho bạn được đăng tại: https://vn.otpptea.com/

pagetop